Aanpassingen modelinstrumentarium NVK (WOT-04-011-034.33)

Project: EZproject

Project Details

Description

Probleemstelling:

Bij de laatste Nature Outlook is er voor Europa gebruik gemaakt van een semi-kwantitatieve methode (expert kennis gecombineerd met model output) om normatieve scenarios tav natuur te beoordelen. Met de huidige modellen (zoals BioScore) was het alleen mogelijk om tijdig het bestaande business-as-usual door te rekenen. Het werken met normatieve scenarios staat op gespannen voet met het werken met modellen die gedetailleerde informatie nodig hebben. Voor verkenningen is behoefte aan sneller instrumentarium wat kan omgaan met globale invoer dat veel minder locatie specifiek zal zijn. Ook voor nationale toepassingen is dit nodig. Eenvoudigere modellen kunnen helpen bij het leveren van kennis aan tafel en tussentijdse analyses in verkenningen. Van belang is wel dat de een eenvoudige methode voldoende wetenschappelijke geborgd blijft en past bij het huidige meer gedetailleerde instrumentarium.  

Bij de Nature Outlook is er voor gekozen om ook een expertbeoordeling (semi-kwantitatief) te gebruiken voor de beoordeling van de impact van verschillende perspectieven op biodiversiteit. Bij de uitwerking en onderbouwing van deze beoordeling is de relatie tussen menselijk ingrijpen en de mate biodiversiteit met een eenvoudige curve, omgeven met de nodige onzekerheid, beschreven. 

 Projectdoelstelling:

Ontwikkelen en onderbouwen van een biodiversiteitsmodel voor de Nederlandse natuur (land en water) dat kan omgaan met globale en niet-sterk gelokaliseerde invoer, snel kan rekenen en past bij onderliggende bestaande meer gedetailleerde modellen

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17