Aangifteplichtige bacteriële ziekten en zoönosen (WOT-01-002-005.02)

Project: EZproject

Description

Daarnaast wordt binnen dit project aandacht besteed aan andere zoönotische agentia, o.a. Chlamydia, anders dan C. psittaci (o.a. C. abortus), Leptospira, Erysipelothrix rhusiopathiae, Yersinia pestis en Campylobacter.

Het project omvat tevens taken als nationaal veterinair referentielaboratorium voor bacteriële dan wel protozoaire aandoeningen zoals malleus, CEM, en Dourine. Hieronder valt het onderhouden van de nodige basisexpertise op dit gebied en het up to date houden van diagnostische methoden, typeringsmethoden en dierziektekennis.

Het project beoogt tevens de diagnostische en dierziekte expertise in stand te houden om o.a. exportonderzoek te kunnen uitvoeren voor aandoeningen waarvan een aantal onderzoekingen per jaar relatief laag is en de kosten niet volledig doorberekend kunnen worden in de tarieven. Het gaat om serologisch onderzoek van Leptospirose, Burkholderia mallei, Brucella canis, Brucella melitensis, Brucella ovis, Mycobacterium paratuberculosis, Toxoplasma gondii, Mycoplasma mycoides ss mycoides SC, Mycoplasma agalactiae, piroplasmose, dourine en besnoitiose.

StatusActive
Effective start/end date1/01/0831/12/19