A1 Evaluatie van de effectiviteit van koolstof vastleggende maatregelen (BO-53-002-028, BO-53-002-005)

  • Slier, Thalisa (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Vaststellen van de capaciteit van minimaal 6 landbouwkundige maatregelen om (netto) koolstof (CO2) vast te leggen dan wel vast te houden in aansluiting bij de schattingen van Lesschen en Kuikman (2012). In eerste instantie wordt een protocol dat ontwikkeld wordt ten behoeve van de emissieregistratie (project 1.2) en rapportage van effecten van maatregelen en beheer van bodems (cropland and grazing management) gevolgd waarmee effecten van maatregelen kunnen worden geparameteriseerd. Maar, er is ook aandacht voor bredere aspecten van duurzaam bodembeheer zoals mate van bodemverdichting. In aansluiting
StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/21