Find Research Projects

TU18074 Aanvulling Fruit 4.0 (BO-52-002-007)

Bondt, N.

1/01/1931/12/19

Project: EZproject

1-2A-4 Models acros scale (KB-34-005-004)

Jongeneel, R.

1/01/1931/12/19

Project: EZproject

Regional partnerships (KB-36-001-009)

Kuindersma, W.

1/01/1931/12/21

Project: EZproject

Afronding KB thema 2015-2018 (KB-25-001-003)

Stuiver, M.

1/01/1931/12/19

Project: EZproject

Team KB-WOT kennisintegratie (KB-36-001-002)

Hinssen, P.

1/01/1931/12/22

Project: EZproject

KLEINE KENNISDESK VRAGEN (BO-43-012.02-062)

Velthof, G.

1/01/1931/12/19

Project: EZproject

AF-18016 Kringlooptoets 2.0 (BO-47-001-053)

Vellinga, T.

1/01/1931/12/19

Project: EZproject

AVP: introductiekansen en preventie (AVIP) (WOT-01-003-089)

Ploegaert, T.

1/01/1931/12/21

Project: EZproject

NAPRO Coordinatie (BO-43-013.04-014)

van Klink, E.

1/01/1931/12/19

Project: EZproject

EU-19021 Genialg (BO-47-002-041)

van der Werf, A.

1/01/1931/12/20

Project: EZproject

Feeding cities & migration (KB-35-002-001)

Soma, K.

1/01/1931/12/19

Project: EZproject

NAPRO KD-2018-012 Sturen op watergebruik (BO-43-014.01-041)

van der Heide, M.

1/01/1931/12/19

Project: EZproject

Veerkracht (WOT-04-011-037.14)

Hinssen, P.

1/01/1931/12/19

Project: EZproject

LV Monitoring (WOT-04-013-012)

Okx, J.

1/01/1931/12/19

Project: EZproject

EU-19003 AquaIMPACT (BO-41-001-013)

Abbink, W.

1/01/1931/12/19

Project: EZproject

1-1C-2 Mind step (KB-34-003-002)

Helming, J.

1/01/1931/12/19

Project: EZproject