8 Closing the loop: improving circularity with manure-loving mushrooms (KB-40-005-008)

Project: LNV project

Project Details

Description

 

In dit project zal de basis voor een platform voor coprofiele schimmels worden gelegd. Hiervoor wordt een literatuuronderzoek gedaan om de huidige kennis omtrent coprofiele schimmels en hun mogelijke toepassingen in kaart te brengen. Tevens zal een collectie worden aangelegd van coprofiele schimmels zodat onderzoek kan worden gedaan aan deze organismen. Een deel van deze collectie zal worden getest op teelbaarheid op gehygiëniseerde (voorwaarde voor export) mest. Deze kennis kan vervolgens worden ingezet om mestopwerking te onderzoeken.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.