7 Marine building blocks: Circular utilization of minerals (C,N,P) through shellfish production (KB-40-005-015)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het doel van deze studie is om de kansen voor schelpdieren in circulaire en klimaat robuuste strategieën te duiden. Hiervoor zullen we inzicht geven in de nutriëntenkringloop (koolstof, stikstof en fosfor), schattingen van de draagkracht maken op basis van indicatoren (Jansen et al 2009), en thema’s als schaalvergroting en impact op natuurlijk kapitaal bespreken. De focus van het onderzoek is gericht op schelpdierkweek op de Noordzee, waarbij verschillen tussen kustgebieden en andere offshore-gebieden expliciet worden gemaakt. Het onderzoek gaat in op hoe maximale schattingen voor kweek zich verhouden tot voedselambities en vereisten van de bouwsector, om zodoende de scope voor circulaire ontwikkelingen te toetsen. Dit zal resulteren in nieuwe kennis die essentieel is om 1) realistische ambities te stellen voor duurzame voedselproductie in offshore gebieden (Noordzee) met een lage ecologische voetafdruk en tegelijkertijd 2) ons denken vorm te geven over innovatieve verbindingen tussen land en zee door koppeling van twee sectoren (schelpdieren, beton) die tot nu toe volledig onafhankelijk opereren. De resultaten zullen leiden tot een wetenschappelijke publicatie en daarnaast worden de belangrijkste inzichten gepresenteerd in een folder (in het Nederlands) die beschikbaar is voor de industrie en andere belanghebbenden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21