6 Tokenizing Circularity (KB-40-005-017)

Project: LNV project

Project Details

Description

In circulaire ketens is het een grote uitdaging om circulariteitsclaims te verifiëren. Het doel van dit project is te verkennen in hoeverre de Distributed Ledger Technologie (DLT, meer bekend als de blockchaintechnologie) toegepast kan worden om de transparantie en traceerbaarheid van circulaire producten en processen te verbeteren. In dit project onderzoeken we het ontwerp en de haalbaarheid van een crypto-grafisch token (‘circulariteitsmunt’ of ‘circularity coin’) dat kan worden gebruikt om producten te volgen en processen met circulaire producten te verifiëren.

 

We gaan onderzoeken welke data en informatie over de circulariteit van de producten gecreëerd kan worden en hoe de authenticiteit en validiteit van de informatie gevalideerd kan worden door het bewijs (zoals sensordata) te koppelen aan een gedistribueerd grootboeksysteem (ook wel blockchain-systeem genoemd) . Investeerders en ondernemers (zoals RTI Blockchain) in de agrifoodsector, met name logistiek betrokkenen, zullen worden geraadpleegd voor businessmodel- en governance-aspecten.

Het resultaat is een ontwerp van de Circularity Coin en een haalbaarheidsrapport dat kan worden omgezet in wetenschappelijke of professionele publicaties.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.