5A - Management Circular and Biobased Performance Materials Program (KB-34-016-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het Biobased Performance Materials Programma is een onderzoeksprogramma gestart in 2009 en gericht op de ontwikkeling van high performance materialen op basis van biomassa. Door middel van een keten aanpak werd vanuit uiteenlopende primaire agrogrondstoffen, zoals suikerbieten en aardappelen, technologie ontwikkeld voor de productie en verwerking van nieuwe of substantieel verbeterde biobased polymeren voor toepassingen in onder meer de verpakkings-, electronica- en automobiel industrie. In BPM-projecten werkten bedrijfsleven en kennisinstellingen samen. Het programma had ook een coördinerende rol binnen de topsectoren rondom onderzoek en ontwikkeling op dit werkveld. Het BPM programma is tot stand gekomen via een marktgerichte aanpak, waarbij de wensen van bedrijven leidend zijn geweest. In het nieuwe programma Circular and Biobased Perfornmance (CBPM) wil Wageningen Research meer aandacht geven aan het hergebruik van materialen en de interactie van materialen met het milieu (zwerfafval, plastic soep).

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19