3.3.4 Biobased building-blocks for fighting the fossil-based blanket (KB-34-003-006)

Project: LNV project

Project Details

Description

In het KB-project ‘Biobased materials and chemicals for relieving and replacing the fossil feedstock system’ is een model ontwikkeld dat laat zien welke uit glucose verwaarde chemicaliën en kunststoffen een cruciale rol kunnen spelen in een circulaire economie. Om dit plaatje compleet te maken is het noodzakelijk dat er een circulaire grondstofstrategie wordt opgesteld voor de bouwstenen die gemaakt kunnen worden uit andere plantaardige bronnen. Expliciete aandacht is nodig voor de ontwikkeling van biobased bouwstenen die ophoping van chemicaliën en materialen in de natuur helpen te voorkomen. Om deze chemicaliën en materialen in een circulaire economie te positioneren, moeten nieuwe routes worden verkend om hun bouwstenen uit planten te verwaarden. Daarnaast zijn nieuwe modellen nodig om de impact van deze bouwstenen op de bestaande waardeketens en economische aspecten te beoordelen. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een integrale visie en strategie voor de vervanging van de fossiele producten met het grootste accumulatiepotentieel. Er wordt een overzicht gemaakt van producten met een hoog accumulatiepotentieel en waar nodig zullen biobased én biologisch afbreekbare alternatieven worden voorgesteld. Tegelijkertijd zullen de bouwstenen van deze producten met een 'hoog accumulatierisico' worden geïdentificeerd en zal de mogelijke productie van deze bouwstenen door plantaardige metabolomics technologieën worden onderzocht. Vervolgens wordt met behulp van bestaande door WUR ontwikkelde modellen (inclusief maar niet beperkt tot materiaal stroom analyses, LCA en/of het MAGNET-model) de impact van de materialentransitie op externe factoren en belanghebbenden gekwantificeerd worden. Ten slotte zullen alle bevindingen worden gecombineerd tot een geïntegreerde visie en visiestrategie die beschikbaar zal zijn voor zowel de wetenschappelijke gemeenschap als het grote publiek. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de strijd tegen de nog steeds toenemende fossiele deken. 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2331/12/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.