2.1.2 New system requirements for breeding (KB-34-002-002)

Project: LNV project

Project Details

Description

Decennialange focus op landbouwintensivering hebben geleid tot problemen in relatie tot gebruik van pesticiden, antibiotica, fossiele brandstoffen en kunstmest; milieuvervuiling en hoge broeikasgasemissies; problemen met dierenwelzijn, de gezondheid van mens en dier; en verminderde bodemkwaliteit. Bovendien heeft de zeer productieve monocultuurlandbouw geleid tot het verlies van biodiversiteit in en rond onze landbouwproductie- en bosbouwsystemen. De uitdagingen worden nog verergerd door de klimaatverandering. Het Nederlandse en Europese beleid vraagt nu om een transitie naar meer duurzame, circulaire en veerkrachtige voedsel- en bosbouwsystemen.  

 

Optimaal gebruik maken van genetische diversiteit binnen gewas-, vee-, water- en boomsoorten zal een belangrijke rol moeten spelen om de grote uitdagingen in landbouw-, tuinbouw-, veehouderij-, bosbouw- en aquacultuursystemen het hoofd te bieden, en bij te dragen aan de transitie naar duurzame, circulaire en veerkrachtige toekomstige voedsel- en bosbouwsystemen. De belangrijkste bijdrage van de veredeling en fokkerij is om diverse en complementaire rassen en variëteiten (genotypes) beschikbaar te stellen voor een breed scala van toekomstige productiesystemen, milieuomstandigheden en consumentenbehoeften.  

 

Dit project onderzoekt de relatie tussen breder gebruik van genetische bronnen, gunstige soort/ras/variëteit interacties, en de veerkracht van productiesystemen (driehoek). Nieuwe inzichten, nieuwe veredeling/fokkerij strategieën en -methoden, waaronder methoden die omgaan met toegenomen (data)complexiteit, zullen de veredeling- en fokkerijsector helpen om bij te dragen aan de transitie in voedsel- en bosbouwsystemen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2331/12/23