Project Details

Description

Binnen WFBR is veel technologie en expertise beschikbaar voor optimale processing van gewassen en biomassa reststromen uit land- en tuinbouw en uit de natuur, voornamelijk gericht op koolstof gebaseerde componenten en eiwitten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van raffinage technieken die leiden tot producten en ingrediënten die hun toepassing vinden in voeding, diervoeder, materialen, ingrediënten, chemicaliën, verpakking en meer. Deze technologie en expertise is ook toepasbaar op de stromen in en om het boerenerf, maar dit gebeurt nog beperkt. Door de beschikbare kennis en technologie waar nodig aan te passen en te implementeren in de kringloop landbouw (incl. veehouderij en tuinbouw), kan tegelijkertijd een krachtige impuls gegeven worden aan reductie van stikstof emissies en productie van stikstof gebaseerde producten. Door daarbij waarde te creëren voor alle stromen op de boerderij leidt dit tevens tot een beter verdienmodel voor agrariërs.

 

Met name in de demonstratie en implementatie fase is er behoefte aan technologische support vanuit WR blijkt ut een interne en externe rondgang langs stakeholders. Echter, om de noodzakelijke maar ambitieuze doelstellingen op het gebied van klimaat en stikstof te bereiken is ook doorontwikkeling van meer specifieke technologie nodig. Dit doen we in dit KB project door:

  1. Te inventariseren met externe stakeholders welke technologische behoeften er zijn in het veld
  2. Te bepalen welke technologie ontwikkelpaden de meeste impact kunnen hebben op
    1. het circulair maken van de landbouw en
    2. het reduceren van stikstof emissies vanuit de landbouw
  3. Een model of programma te vormen om de kennis en technologie te leveren aan de bestaande en eventuele nieuwe living labs

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20