1406-062 Ontwikkeling Diagnostiek Plantenziekten Q en K (BO-25.10-003-005)

Project: LNV project

Project Details

Description

Om de kwaliteit van verhandeld (met name ook geëxporteerd) plantmateriaal ook in de toekomst te

kunnen blijven garanderen en eigen teelten te vrijwaren van ongewenste organismen is het van groot

belang vroegtijdig veroorzakers van quarantaine- en kwaliteitsziekten en plagen (bacteriën, schimmels,

virussen, viroïden, insecten en nematoden) doelmatig te kunnen detecteren en te diagnosticeren. Hiervoor zijn betrouwbare, gevalideerde onderzoeksmethoden noodzakelijk, die geschikt zijn voor routinematig gebruik door de keuringsdiensten en het bedrijfsleven. Bovendien dienen zij ook nieuwe ziekte- en plaagorganismen op te kunnen sporen zodat snel en adequaat gereageerd kan worden op incidenten.

Alleen met kennis en ervaring van de nieuwste onderzoekstechnieken, kan effectief worden gereageerd op notificaties nu en in de toekomst. De hier voorgestelde intensieve samenwerking tussen

kennisinstellingen, testlaboratoria en overheid is noodzakelijk om de sector toekomstbestendig te maken.

Het project heeft in 2013 en 2014 binnen dit PPS Diagnostiek aandacht besteed aan twee onderdelen: Next Generation Sequencing en DNA/RNA Extractie. Voor 2015 en 2016 worden een tweetal extra onderwerpen door één of meerdere partijen ingebracht: Multiplex detectie in verschillende substraten en onderzoek diagnostica.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/17