Project Details

Description

Dit project richt zich op 2 belangrijke ambities van het KB-programma 1) visualisatie van de circulaire klimaatneutrale samenleving en 2) synthese van project overkoepelende onderwerpen. Individuele projecten kunnen conclusies hebben die impact hebben op de onderzoekslijnen van andere projecten in de KB. In de synthese zullen verbanden worden gelegd tussen projectresultaten, inzicht worden gegeven in afwegingen tussen verschillende subcycli in de circulaire klimaat neutrale samenleving, en proberen we de circulaire klimaat neutrale samenleving te visualiseren door een film te maken van het toekomstige circulaire huishouden. De bestudeerde onderwerpen zijn: 1) voedselveiligheidsrisico's in het circulaire voedselproductiesysteem 2) Management van transities, 3) circulaire maricultuur 4) leven in een toekomstig circulair huishouden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.