1-5-1 Fossil free materials; renewable carbon (KB-34-016-009)

Project: EZproject

Project Details

Description

Om de transitie naar een fossielvrije, circulaire en biobased economie te realiseren is steun van de samenleving nodig. Dit project heeft als doel de visie en transitiepaden, zoals gedefinieerd in het eerste jaar, verder te ontwikkelen tot een concreter beeld en roadmap. Hiermee willen we vervolgens een duidelijk verhaal en bijbehorend communicatiemateriaal ontwikkelen om onze visie te helpen verspreiden en te vertalen in een actieplan voor relevante groepen en BU's binnen WUR. Verder wordt de visie nogmaals gevalideerd en doorontwikkeld in gesprek met externe stakeholders

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.