1-3D-2 Sustainable lignocellulosic biomass supply for the circular bio-based economy (KB-34-012-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit project focussen we op de levering van lignocellulose (houtige) biomassa - van lokale bronnen voor lokale toepassingen (local-for-local) of over grotere afstanden via gestandaardiseerde tussenproducten (commodities) die productie met markten verbinden. Verder wordt met modellen de aanvoer van hout uit Europese bossen gemodelleerd door meer functionaliteit te voegen aan het EFISCEN Space model.

Verder analyseren we hoe de houtige biomassa kan worden toegepast: direct voor energie, voor het produceren van brandstof, voor het maken van chemische producten en polymeren en als (bouw)materiaal. Verschillende case studies geven inzicht in vraag en aanbod, variërend van lokale tot wereldschaal.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.