1-3D-1 Negative GHG emissions and longtime sequestration (C fixation) through development of new C-based products (KB-34-012-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Biobased producten kunnen bijdragen aan het verminderen van klimaatverandering. Langdurige opslag van hernieuwbare koolstof in producten die producten op basis van fossiele grondstoffen vervangen kan de concentratie van broeikasgassen in de lucht verminderen en bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. Er zijn veel voorbeelden van  vervanging van materialen, chemicaliën en energiebronnen door biobased alternatieven, maar er is nog steeds een gebrek aan geïntegreerde inzichten over effecten ervan, zowel voor de broeikasgasreducties als de potentiële schaal. Ook is er onvoldonede inzicht in andere milieu, sociale en economische effecten.

Het project heeft twee algemene doelstellingen:

  • Inzicht geven in het potentieel van verschillende biobased producten en hun biomassastromen om koolstof af te vangen en op te slaan door het gebruik van biomaterialen als vervanging van producten op basis van fossiele grondstoffen.
  • Ontwikkelen van een benadering en een methodologie om dit potentieel (beschikbaarheid van biomassa, kwaliteit, kenmerken, koolstofverwijderingscapaciteit), kosteneffectiviteit en impact op natuurlijk kapitaal te evalueren, met behulp van drie verschillende case-studies op Europees niveau.
  1. Producten op houtbasis met behulp van biomassa uit de bosbouw
  2. Producten op basis van (ligno-) cellulose van meerjarige gewassen
  3. Producten gemaakt van marine biomassa (zoals schaaldieren)
StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/20