1-3D-1 Negative GHG emissions and longtime sequestration (C fixation) through development of new C-based products (KB-34-012-001)

Project: EZproject

Description

Biogebaseerde producten kunnen bijdragen aan het verminderen van de klimaatverandering. Langdurige opslag van deze koolstof in biobased producten en/of substitutie van producten met hoge broeikasgasemissies zal de netto koolstofbalans van het productiesysteem bepalen. Er bestaan veel ideeën voor vervanging van materialen, chemicaliën en energiebronnen met biogebaseerde alternatieven, maar er is een gebrek aan inzicht in de potentiële schaal van toepassing en langetermijneffecten en gevolgen zijn niet bekend. Ook kan extra extractie van biomassa uit bos en landbouwgebieden leiden tot verlies van koolstof en nutrienten uit de bodem.

In dit project willen we
inzicht geven in het potentieel van verschillende biomassastromen en biobased producten om koolstof op lange termijn en kostenefficiënt te vangen en op te slaan door toepassing en / of vervanging van andere materialen (mondiaal, EU en Nederland).

 • Ontwikkelen van benaderingen en methodologieën om dit potentieel, de kosteneffectiviteit en impacts op natuurlijk kapitaal van verschillende biomassastromen te beoordelen, met behulp van case studies voor:
  o Marine-gebaseerde producten (zeewier en schaaldieren)
               o Hout gebaseerde producten
               o Andere op planten gebaseerde vezels, bijv. uit bamboe
               o Chemische stoffen uit plantaardig materiaal (bioraffinage)
 • Verder wordt het neveneffect op bodem nutrienten bepaald.
 • De internationale inbedding wordt verzorgd via de inbreng in het IPCC 6AR.

 

We versterken de contacten met de industrie om deze ketenvalorisatie in te zetten.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/20