1-3C-3 More Transport Fuels from Organic Residues (MOTOR) (Cofin) (KB-34-011-005)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het doel van MOTOR is een alternatief te bieden aan de transport sector daar waar de inzet van elektriciteit of waterstof niet geschikt is. In MOTOR worden vloeibare biobrandstoffen met een hoge energiedichtheid, geproduceerd uit duurzame biomassa. Deze biomassa bestaat uit cellulose-restfracties in de agro-industrie die niet geschikt zijn voor consumptie. De producten zijn lange koolwaterstof ketens die toegepast kunnen worden in de specifieke sectoren van zwaar wegtransport, zee en luchtvaart.
Het proces start met de voorbehandeling van papierslib als voorbeeld van duurzame biomassa. Speciale bacteriën die vooral i-propanol, butanol en waterstof uit suikers produceren, worden aangepast zodat deze cellulose uit papierslib kunnen gebruiken. De producten worden uit de fermentatie opgewerkt met een speciaal ontwikkelde en energiezuinige methode. Hierna worden de alcoholen gecondenseerd tot lange ketens in een chemisch proces. Tot slot wordt waterstof gebruikt om een reductie tot alifatische ketens met een lengte tussen 11 tot 19 C atomen te bewerkstelligen.
Aan de hand van fysische en chemische eigenschappen van de eindproducten wordt een inschatting gemaakt van de potentiele toepassing als brandstof. Daarnaast wordt de markt verkend waar deze biobrandstoffen het best ingezet kunnen worden.
Alle resultaten worden gecombineerd in een process flow design voor een techno-economische evaluatie van de hele keten.
MOTOR is een samenwerkingsverband van Smurfit Kappa, ECN, IMEnz, SeaNRG, Kuwait Petroleum Research and Development en HyGear met WFBR als coordinator en wordt gesubsidieerd in de programmalijn Biotechnologische conversietechnologie als innovatieproject in de RVO subsidieregeling Biobased Economy en Groen Gas.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21