1-3B-2 Ontwikkeling van een evaluatiekader voor (de productie van) organische meststoffen (KB-34-010-002, KB-34-010-003, KB-34-001-002)

Project: EZproject

Project Details

Description

In deze studie wordt een methode ontwikkeld en getoetst waarmee (verwerkte) organische producten worden vergeleken met regulier gebruikte landbouwproducten (mest, compost, etc.) op basis van hun impact op de bodemkwaliteit en de daarmee samenhangende landbouwkundige, milieukundige en economische aspecten. Dit instrument zal een handvat bieden aan de Rijksoverheid op het gebied van toelating van meststoffen tot de markt, aan de landbouwer ten aanzien van productkwaliteit, bemestingswaarde en bodemvruchtbaarheid en aan de handel, pachters en de consument ten aanzien van duurzaam gebruik van onze landbouwgronden en voedselproductie.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/22