1-3A-7 Management Circular and Biobased Performance Materials (KB-34-009-008)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het Biobased Performance Materials Programma is een sinds 2009 lopend onderzoeksprogramma gericht op de ontwikkeling van high performance materialen op basis van biomassa. BPM is een PPS waarbinnen door bedrijfsleven en kennisinstellingen wordt samengewerkt en wat ook een coördinerende rol binnen de topsectoren heeft rondom onderzoek en ontwikkeling op dit werkveld. Door middel van een keten aanpak wordt vanuit uiteenlopende primaire agrogrondstoffen, zoals suikerbieten en aardappelen, technologie ontwikkeld voor de productie en verwerking van nieuwe of substantieel verbeterde biobased polymeren voor toepassingen in onder meer de verpakkings-, electronica- en automobiel industrie. Het huidige BPM programma is tot stand gekomen via een marktgerichte aanpak, waarbij geredeneerd is vanuit de eisen aan de materialen en waarbij de wensen van bedrijven leidend zijn geweest. In de nieuwe tranche wil Wageningen Research meer aandacht geven aan het hergebruik van materialen en de interactie van materialen met het milieu (zwerfafval, plastic soep). Vandaar de nieuwe naam Circular and Biobased Performance Materials (CBPM).

 

De rationale dat WFBR hier nu DFI middelen op inzet is dat de financiering voor dit programma in 2018 afloopt terwijl de TKI Chemie WR vraagt om een continuering en uitbreiding richting circulair en BPM/CPM en deze ook al heeft opgenomen in haar innovatieagenda. WR beschikt echter niet over investeringsmiddelen buiten het beleidsdomein van het ministerie van LNV op het cross sectorale onderwerp Circulair & Biobased (Min EZ en Min I&W) terwijl WFBR als onmisbare trekker van dit programma wordt en TNO (biohorizon/BMC) en de Universiteiten (via NWO Soft Advanced Materials) wél investeringsgelden hebben.

 

Daarbij past deze investering in het strategisch plan van de BU BBP van WFBR waarin is opgenomen dat specifiek geïnvesteerd zal worden in het domein recycling mede omdat hier naast het domein biobased materialen serieuze interesse lijkt te zijn vanuit partners om mee te investeren (in cash). Tenslotte bied dit werkveld ook inhoudelijk kansen voor een verdere benutting van de expertise van onderzoekers die vanuit TNO (FI) zijn overgekomen naar WFBR. Het gaat hier onder andere om unieke expertise op het gebied van modificatie van natuurlijke polymeren, toepassing van materialen in duurzame toepassingen zoals de (wegen-)bouw, scheidingsprocessen t.b.v. hergebruik grondstoffen maar ook analyse technieken en extractieprocessen t.b.v. de verwijdering van stoorstoffen en beslismodellen. Potentieel zou hiermee circa 80% van de oud TNO (FI) onderzoekers een bijdrage kunnen leveren aan de CBPM projecten

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/21