1-3A-1 Biorefinery for cascading and valorisation of side streams (KB-34-009-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

De transitie naar een circulaire en klimaatpositieve samenleving (de bio-based economie) tegen de achtergrond van een snelgroeiende wereldbevolking, vraagt om biobased productiesystemen die zowel nieuwe grondstoffen als tot dusver onderbenutte zijstromen optimaal valoriseren. Dit project heeft tot doel de analyse technieken en technologische tools te ontwikkelen en te structureren voor gebruik in een geavanceerde toolbox waarmee het ontwerpproces van bioraffinaderijen voor cascadering en valorisatie van zijstromen aanzienlijk wordt versneld. De toolbox wordt opgebouwd in een experimenteel programma met als casestudie die van laag-trofische mariene grondstoffen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een multidisciplinair team dat kennis combineert van: a) de oogst/productie van de mariene grondstof (WMR); b) processing en productie van eiwit, target componenten, tussenproducten/ingrediënten voor voedsel, feed en non-food (bijvoorbeeld bouwmateriaal) (WFBR); c) het testen van nieuwe potentiële veelbelovende feed-producten op modeldieren in een in vivo of in vitro omgeving (WLR); en d) de risicobeoordeling van producten en processen (RIKILT).

 

Abstract

The transition towards a circular and climate positive society (the bio-based economy) against the background of a rapidly growing world population calls for bio-based production systems which optimally valorise both new feedstock and existing side streams which thus far are underutilized. This project aims to develop and structure the analytical and technological tools for a sophisticated biorefinery toolbox that enables to speed up considerably the development of bio-refineries for cascading and valorisation of side streams. The toolbox will be built up in an experimental programme using a low trophic marine feedstock as a case study. The research will be performed by a multidisciplinary team that combines knowledge on a) the harvest/production of low trophic marine feedstock (WMR); b) processing and the fractionation and production of protein, target compounds, intermediates/ingredients for food, feed and non-food (e.g. building material) (WFBR); c) testing new potential promising compounds on model animals in an in vivo or in vitro setting (WLR); and d) risk assessment of products and processes (RIKILT).

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/20