1-2D-9 CERES (cofin) (KB-34-008-009)

Project: EZproject

Project Details

Description

Aan de hand van verschillende scenarios worden veranderingen in groei en overleving van soorten voorspeld. De scenarios zijn gebaseerd op veranderingen in temperatuur en andere omgevingsfactoren van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). De klimaatscenarios worden samen met socio-economische scenarios van het IPCC gebruikt. Dit heeft geleidt tot drie scenarios voor CERES: World Markets (wereldmarkten), National Enterprise (nationaal ondernemen) en Global Sustainability (wereldwijde duurzaamheid). Om groei en overleving van vis en schelpdieren goed te kunnen voorspellen zijn experimenten uitgevoerd waarbij het verband met temperatuur is vastgesteld. Deze informatie is nodig om productiemodellen te voeden. In een volgende stap worden veranderingen in productie doorvertaald naar economische effecten. Daarnaast vindt een gevoeligheidsbeoordeling per soort plaats. Risicos worden in kaart gebracht en oplossingen worden gepresenteerd in de vorm van aanpassingsstrategieën voor de sector en richtlijnen voor beleidsmakers. Meer informatie is te vinden op: https://ceresproject.eu/

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20