1-2D-6 Development of a system for measuring soil quality to be used in EJP-soil (KB-34-008-006)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Nederlandse overheid heeft de ambitie dat alle landbouwbodems in Nederland duurzaam moeten worden beheerd in 2030, met een baseline (of referentie) meting van de bodemkwaliteit tegen 2020 (Ministerie van LNV, 2019). Er zijn verschillende bodemindicatorsets ontwikkeld, maar elk van deze kennen verschillende knelpunten. Begin 2019 heeft het ministerie van LNV WUR gevraagd om twee indicatorsets te integreren, wat ook heeft geleid tot de eerste opzet van een raamwerk voor het meten van de bodemkwaliteit dat een oplossing biedt voor de knelpunten (Hanegraaf et al., 2019). Daarnaast verwachten we dat het raamwerk potentieel heeft voor verdere uitwerking en gebruik in de recent goedgekeurde EU-project EJP-soil, Op weg naar klimaatgericht duurzaam beheer van landbouwbodems.

De eerste doelstelling van het project is de ontwikkeling van een systeem voor het selecteren van relevante indicatoren voor het meten van de bodemkwaliteit op basis van een aantal vooraf gedefinieerde doelen. Een eerste prototype van het systeem zal worden gerapporteerd. De opzet van het raamwerk zal worden besproken met onderzoekers en andere belanghebbenden. De tweede doelstelling betreft de voorbereidende acties die worden uitgevoerd voor de start van het EJP-bodemproject in februari 2020.

Met dit project dragen we bij aan wetenschappelijk betrouwbare en robuuste metingen van de bodemkwaliteit ter ondersteuning van de implementatie van maatregelen voor bodembeheer door landbouwers en ter ondersteuning van het beleid inzake bodemgerelateerde thema's.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19