1-2D-14 Soil Mission Support (cofin) (KB-34-008-024)

Project: EZproject

Project Details

Description

SMS - Ondersteuning van bodemmissies: naar een Europese routekaart voor onderzoek en innovatie op het gebied van bodem en landbeheer Bodemgezondheid is van vitaal belang voor de levering van voedsel, energie en biomaterialen, evenals voor klimaatactie, ecosysteemdiensten en biodiversiteit. De druk op land en bodem neemt toe door de concurrerende vraag naar land en biobased producten. Een duurzaam bodembeheer dat aan de toenemende vraag voldoet en bodemdegradatie vermijdt, vereist gecoördineerde O&I. Dit project zal gebruikmaken van een multi-actorbenadering om een effectief kader te creëren voor actie op het bredere gebied van bodemgezondheid en landbeheer door de inspanningen te coördineren en middelen te bundelen, door een coherente portefeuille van O&I-activiteiten te ontwikkelen en door 'vlaggenschepen' te identificeren om oplossingen aan te tonen .

De CSA brengt de belangrijkste spelers op het gebied van bodemgezondheid en -beheer samen in een transdisciplinaire aanpak. Geplande activiteiten omvatten de analyse van de behoeften aan O&I op het gebied van bodem- en landbeheer, zoals uitgedrukt door raadpleging van belanghebbenden/burgers en lopende onderzoeksprojecten, de identificatie van lacunes, prioritaire gebieden en soorten interventiemaatregelen, evenals het voorstellen van methodologieën om bewaken en beoordelen van een portfolio van bodemgerelateerde O&I-activiteiten. De actievelden strekken zich uit van land- en bosbouw tot ruimtelijke ordening, bodemsanering, klimaatactie en rampenbestrijding.

 

Uitkomsten en resultaten zullen zijn:

  • Een op belanghebbenden gebaseerde, in co-creatie gemaakte roadmap ter ondersteuning van de missie op het gebied van bodemgezondheid en voedsel.
  • Verbeterde coördinatie met bestaande activiteiten in Europa en wereldwijd, waardoor de zichtbaarheid en doeltreffendheid van O&I-financiering wordt vergroot.
  • Identificatie van en leren van potentiële "vlaggenschepen" voor het testen en demonstreren van oplossingen om tegelijkertijd te voldoen aan concurrerende eisen van bodemgebruik.

Met haar activiteiten zal de CSA de EC en het missiebestuur ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen van de missie Bodemgezondheid en Voedsel.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21