1-2D-13 UP Bodem (cofin) (KB-34-008-018)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het DNA-Consortium werkt aan betere inzet kennis bodem en ondergrond. DNA geeft aan de hand van zes pilots inzicht in benodigde B&O data voor klimaatadaptatie in stad en ommeland, met speciale aandacht hoe deze data te ontsluiten en hoe ze te vertalen en toe te passen in de praktijk. Met een assessment van de bestaande werkwijzen (Methodiek B&O 1.0) werken we via een update toe naar verbeterde nieuwe werkwijzen (Methodiek B&O 2.0). Daarbij zoeken we naar slimme combinaties van gegevensbronnen en willen we verbindingen versterken tussen kennis en praktijk, tussen bronhouders, onderzoekers, ervaringsdeskundigen, ontwerpers, adviseurs en studenten en inzicht geven in de relaties tussen de verschillende thema’s en maatschappelijke opgaven. WENR is penvoerder van DNA en trekt de uitwerking van de casus Middelburg waar aanvullend onderzoek wordt gedaan.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/21