1-2D-13 UP Bodem (cofin) (KB-34-008-018)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het DNA-Consortium werkt aan betere inzet kennis bodem en ondergrond. DNA geeft aan de hand van zes pilots inzicht in benodigde B&O data voor klimaatadaptatie in stad en ommeland, met speciale aandacht hoe deze data te ontsluiten en hoe ze te vertalen en toe te passen in de praktijk. Met een assessment van de bestaande werkwijzen (Methodiek B&O 1.0) werken we via een update toe naar verbeterde nieuwe werkwijzen (Methodiek B&O 2.0). Daarbij zoeken we naar slimme combinaties van gegevensbronnen en willen we verbindingen versterken tussen kennis en praktijk, tussen bronhouders, onderzoekers, ervaringsdeskundigen, ontwerpers, adviseurs en studenten en inzicht geven in de relaties tussen de verschillende themas en maatschappelijke opgaven.

 

Vanuit de achtergrond van het consortium en de betrokkenheid bij NKWK-KBS en NKB, is het vertrekpunt voor dit voorstel klimaatadaptatie in bebouwd gebied. Juist in bebouwd gebied zullen de komende decennia grote investeringen voor de klimaatopgaven (mitigatie en adaptatie) worden gedaan, in dezelfde (beperkte) ruimte, boven- en vooral ook ondergronds.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20