1-2D-12 Sincere (cofin) (KB-34-008-023)

Project: LNV project

Project Details

Description

SINCERE is een H2020 project consortium dat binnen het Joint Programming Initiative (JPI) Climate programma (1 van de 10 Europees gefinancierde initatieven, zie ook http://jointprogramming.nl/instruments/initiatives/) is opgezet om het internationaal onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering uit te breiden en de innovaties en samenwerking daarin te versterken.

Meer dan 22 Europese en internationale partners zijn betrokken en ondersteunen daarmee de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs, inclusief in de bredere context

van het Sendai-kader voor het reduceren van rampen, en de VN doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21