1-2C-9 MACOBIOS (cofin) (KB-34-007-014)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het MaCoBioS project zal efficiënte en geïntegreerde beheer- en beschermingsstrategieën ontwikkelen voor mariene kustsystemen van de tropen tot de polen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering op de levering van ecosysteemdiensten zo veel mogelijk te minimaliseren. Binnen dit project wordt door NL met name gekeken naar tropische ecosystemen in Caribisch Nederland (mangrovebossen, zeegrassen, en koraalriffen). Het project draagt bij aan de uitvoering van het nieuwe Natuur- en Milieubeleidsplan voor Caribisch Nederland door het creëren van nieuwe methoden om de veerkracht van ecosystemen te verbeteren. De ecologische draagkracht van mariene ecosystemen staat zwaar onder druk, met name door klimaatverandering. Binnen het project worden nieuwe ‘nature-based’ oplossingen ontwikkeld en geëvalueerd. Het MaCoBioS-project zal bijdragen aan het verbeteren van de biologische en ecologische kennis over de spatio-temporele dynamiek van mariene ecosystemen, de biodiversiteitsrespons op klimaat­verandering en de modellering van mariene kust-socio-ecologische systemen in de context van nature-based solutions.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/21