1-2C-7 Nature-based Adaptation Pathways for Climate Resilient and Safe Food systems (KB-34-007-010)

Project: EZproject

Project Details

Description

Nature-based solutions (NBS) die geïnspireerd worden door of gebruik maken van natuurlijke processen worden steeds vaker genoemd als maatregelen om voedselsystemen meer klimaatbestendig en circulair te maken. Dit project genereert kennis over de bijdrage van dergelijke op natuur gebaseerde maatregelen en transitiepaden aan het realiseren van voedselzekerheid, voedselveiligheid en betaalbaarheid op de lange termijn, met behoud van biodiversiteit.   

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.