Project Details

Description

Klimaatverandering vergroot de kwetsbaarheid van voedselsystemen, maar ook ecosysteemdiensten en biodiversiteit komen verder onder druk te staan. Bij voortgaande klimaatverandering neemt de kans op waterschaarste, verzilting, wateroverlast, vegetatie- en biodiversiteitsverlies, en bodemerosie toe. Voedselsystemen zullen hiervan gevolgen ondervinden. Zo worden risicos van verminderde gewasopbrengsten, voedselkwaliteit en -aanbod en hogere voedselprijzen steeds groter. Tegelijkertijd worden actoren in voedselsystemen ook gevraagd energiegebruik en de emissie van broeikasgassen te verlagen. Daarom groeit de behoefte aan effectieve adaptatie en mitigatie strategieën die zowel klimaatverandering als voedselonzekerheid tegengaan. Dit project genereert kennis over adaptatie- en mitigatieoplossingen die nature-based zijn, circulariteit bevorderen en streven naar voedselzekerheid en -veiligheid op de lange termijn. Nature-based betekent gebruikmaken van of worden geïnspireerd door natuurlijke processen. Circulair gaat uit van het zo veel mogelijk sluiten van o.a. water, koolstof en nutriëntenkringlopen om verliezen van grondstoffen te minimaliseren, het vastleggen van koolstof te stimuleren en om klimaateffecten op te vangen. Dit project werkt met casestudies in Nederland, Afrika en Azië. Vragen die worden beantwoord omvatten: Welke nature-based oplossingen dragen positief bij aan de klimaatveranderingsproblematiek. Hoe kunnen deze oplossingen bijdragen aan het versterken van het adaptief vermogen van voedselsystemen? Hoe werken deze oplossingen precies? Wat zijn onderliggende sociaaleconomische- en biofysische processen? Hoe kunnen nature-based oplossingen circulaire processen bevorderen om zo klimaatmitigatie te verminderen? Welke claims leggen ze op ruimtegebruik? En, welke eisen stelt het opschalen van nature-based oplossingen aan de governance van het systeem. Het project levert een aantal concrete producten op waaronder een website met een overzicht van verschillende typen nature-based adaptatie strategieën die positief bijdragen aan circulaire en klimaatbestendige voedselsystemen, inclusief uitgewerkte voorbeelden. Ook wordt een ruimtelijk decision-support instrument ontwikkelt die stakeholders (beleidsmakers, financiers, voedselbedrijven) kan helpen bij het verkennen van mogelijkheden en beperkingen van nature-based maatregelen die voedselsystemen klimaatbestendig maken in een bepaald geografisch gebied. Hierbij wordt vooral gekeken naar mogelijkheden voor hergebruik van biomassa en multifunctioneel landgebruik.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/20

Research Output

AsaseFest – Nature Based Solutions: Workshop report

Krijgsman, A. & van Oosten, C. J., 2019, Ghana. 2 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Activities

Nature-based Solutions for Climate Resilient and Circular Food Systems

Jeroen Veraart (Speaker)
11 Nov 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Waterbeheer en Voedselbossen

Jeroen Veraart (Speaker), Bart Kruijt (Contributor), Wijnand Sukkel (Contributor), Jeroen Kruit (Contributor), A. Balkema (Contributor), P. Rombouts (Contributor)
15 Nov 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk