Project Details

Description

De groei van de wereldbevolking en de gerelateerdee toename in de wereldwijde vraag naar voedsel maken het nodig om de voedselproductie te verhogen en efficiëntiestappen door te voeren. Dit moet worden bereikt in de context van een groeiend aantal aan klimaatverandering gerelateerde risico's, concurrentie en schaarste aan hulpbronnen en de noodzaak om de ecosystemen in de wereld te behouden. Dit vraagt om een transitie van traditionele(lineaire) produtie naar circulaire en klimaatslimme voedselsystemen.

 

Mariene hulpbronnen spelen om meerdere redenen een belangrijke rol in de transitie naar circulaire en klimaatvriendelijke voedselsystemen. 1) Laagtrofische mariene organismen groeien op voedingstoffen die zeer verdund aanwezig zijn in het water. Ze concentreren deze stoffen bij de groei en zetten ze om tot waardevolle biomassa die kan worden ingezet in voedselproductiesystemen. 2) Laag trofische marine organismen hebben ze een belangrijke functie bij het sluiten van de nutriëntkringloop tussen land en zee, omdat ze een deel van de benodigde nutrienten van het land afkomsitig zijn. Het spoelt van de landbouw gronden de rivieren in en beland in zee. De interactie tussen de teelt van laagtrofische mariene hulpbronnen en de toepassingen in de landbouw moet op verschillende niveaus worden onderzocht: zowel op zeeniveau als op het niveau van productiesystemen op land (gewassen en dieren).

3.) Laagtrofische mariene hulpbronnen kunnen ook biostimulanten bevatten, wat betekent dat ze kunnen worden gebruikt om de efficiëntie van plantaardige en dierlijke productiesystemen op land te verhogen, wat ook kan leiden tot een bijdrage aan een lagere CO2 footprint. Op deze wijze kan de teelt en het gebruik van laagtrofische mariene organsimen bijdragen aan nutriëntenrecyling en de ontwikkeling van klimaatvriendelijke circulaire landbouwsystemen.

 

Om dit in de nabije toekomst mogelijk te maken, is het nodig om kennis en implementatiemogelijkheden te ontwikkelen. Veel basiskennis over de productie van met name laagtrofische productiesystemen op zee staat nog in de kinderschoenen. Nieuwe productie- en verwerkingssystemen zijn nodig, net als organisatie structuren om toekomstige markten in kaart te brengen en te creeeren. De benodigde validatie van de rol van mariene productiesystemen in een circulaire en klimaatbestendige omgeving vraagt om integrale benaderingen. Dit project ontwikkelt stappen om dit te bereiken.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21