1-2C-12 Breeding4Diversity (KB-34-007-019)

Project: EZproject

Project Details

Description

Een transitie naar een meer circulaire, duurzame en veerkrachtige landbouw en bosbouw, vraagt om optimaal aangepaste rassen en benutting van de beschikbare genetische diversiteit in gewassen, landbouwhuisdieren en bomen. Veredeling en fokkerij moeten zich richten op de ontwikkeling en verbetering van rassen voor de te verwachten (verscheidenheid aan) toekomstige productiesystemen in land- en tuinbouw, veehouderij en bosbouw. In dit project wordt op basis van maatschappelijke wensen een aantal uiteenlopende, innovatieve productiesystemen ontworpen. Deze illustratieve en representatieve ontwerpen worden besproken in focusgroepen met experts, en in focusgroepen met vertegenwoordigers van veredeling en fokkerij. Op basis van de focusgroep discussies worden conclusies getrokken over implicaties en kansen voor veredeling en fokkerij, en worden elementen voor een strategische WUR onderzoek agenda geïdentificeerd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/21