1-2C-11 Evaluation of business case & proposed plan of action for KB-programme Circular and Climate Neutral (KB-34-007-017)

  • Rademaker, Derk (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Wageningen University & Research heeft in 2016 een studie uitgevoerd naar duurzame ontwerpprincipes voor vluchtelingenkampen. Dit was het uitgangspunt voor een denklijn rond groene en circulaire oplossingen om de leefomstandigheden en bestaansmogelijkheden in en rond vluchtelingenkampen te verbeteren.

In 2019 organiseerde het instituut een aantal creatieve sessies met onderzoeks-, privé-, NGO-partners om nieuwe strategische samenwerkingsverbanden en potentiële business cases rond circulaire oplossingen voor vluchtelingenkampen te ontwikkelen. Dit resulteerde in het rapport "Circular Refugee Camps; Co-creating meaningful business", waarin circulaire concepten voor vluchtelingenkampen worden gepresenteerd die door vijf verschillende gemengde consortia worden ondersteund.

Wageningen University & Research heeft de ambitie om een vervolg te geven aan deze initiatieven. WUR heeft veel ervaring opgedaan met circulaire landbouw en duurzaamheid in Europa en ontwikkelingslanden, maar veel specifieke ervaring in vluchtelingenkampen ontbreekt nog. Daarom worden in dit KB-project de volgende stappen gezet:

  1. De beschikbare interne expertise en concepten die binnen WUR beschikbaar zijn en die van belang kunnen zijn voor de inrichting van vluchtelingenkampen (of vergelijkbaar: bijvoorbeeld sloppenwijken), zowel bij onderzoeksleerstoelen als bij kennisinstituten worden in kaart gebracht.
  2. Er wordt een verkenning gedaan naar de behoeften van typische humanitaire hulporganisaties die reeds in vluchtelingenkampen actief zijn: waar zien zij lacunes in technologieën of diensten die verband houden met voedsel, energie en water in vluchtelingenkampen? Welke duurzame/cirkelvormige technologieën en diensten worden al aangeboden en welke ontbreken er?
  3. Er wordt een analyse gemaakt van de lacunes versus het aanbod van expertise.
  4. Er wordt een voorstel gedaan voor de rol van WUR in de 'humanitaire innovatiesector' en aanbevelingen gedaan voor het opbouwen van deze positie. Ook worden mogelijke volgende stappen aangegeven.
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20