1-2C-10 SolarEcoPlus (cofin) (KB-34-007-015)

Project: EZproject

Project Details

Description

Op zes nieuwe testlocaties gaan LC Energy, Wageningen University & Research, TNO, Eelerwoude en SolarCentury onderzoek doen naar het effect van zonneparken op de bodemkwaliteit en biodiversiteit. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt een subsidie van 3,6 miljoen euro beschikbaar voor het SolarEcoPlus-project. Het doel van het onderzoek is om de ecologische en economische opbrengsten van zonneparken te bepalen op de meest voorkomende grondsoorten in Nederland: zand, veen en klei. De zonneparken worden opgebouwd met innovatieve tweezijdige panelen (bifacial). Meer ruimte tussen de panelen levert meer kansen op voor biodiversiteit. Bij standaard zonnepanelen betekent dit ook minder oppervlakte voor panelen en dus minder stroom. Bij tweezijdige, bifacial zonnepanelen levert een grotere afstand tussen panelen juist meer op, omdat ook de achterkant van de panelen zonlicht omzet in stroom. De productiekosten van deze panelen verschillen weinig van de standaard panelen. Hierdoor kunnen de ecologische condities in parken met bifacial panelen beter zijn ten opzichte van conventionele panelen, maar met dezelfde business case. We zien de noodzaak in om duurzame energieproductie goed in te passen in het landschap en combinaties te zoeken met andere functies, bijvoorbeeld voor biodiversiteit. In het onderzoek worden de effecten van innovatieve opstellingen op de flora, fauna en bodemkwaliteit vergeleken met de effecten van conventionele opstellingen. Op basis van de analyses worden ontwerp- en beheerrichtlijnen opgesteld waarmee ontwikkelaars de ecologische kwaliteiten van het zonnepark kunnen versterken. Ook kunnen gemeenten als vergunningverlener concretere voorwaarden stellen bij het verlenen van vergunningen voor zonneparken.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21