1-2C-1 Transmissie van antibiotica residuen via mest naar plantaardige productiesystemen (KB-34-007-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Humaan pathogene bacteriën en virussen en antibioticumresistentie genen in diverse bacteriesoorten kunnen via dierlijke mest worden overgedragen naar planten. Dierlijke mest is onmisbaar voor een circulaire plantaardige productie omdat het planten voorziet van waardevolle voedingsstoffen, zoals N, P, en als bodemverbeteraar. Aan de andere kant is mest een afval product voor de dierlijke productie sector. Beide productiesectoren kunnen van elkaar profiteren als er garantie komt op de microbiële veiligheid van mest. Het doel van dit onderzoek is dan ook om basisleggende kennis te vergaren over de aanwezigheid van microbiële risicofactoren in mest, bodem en planten. Deze kennis wordt verkregen op basis van moderne next generation DNA sequencing technologieën. Verkregen kennis is basisleggend voor ontwikkeling van nieuwe beheersmaatregelen in dierlijke en plantaardige productie sectoren en voor ontwikkeling van (moleculaire) toestmethoden om risicofactoren in een vroegtijdig stadium te kunnen signaleren in diverse milieu compartimenten, inclusief vers voedsel.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20