Project Details

Description

In een circulair productiesysteem, waarmaterialen worden hergebruikt, worden ook micro-organismen uitgewisseld tussen de verschillende compartimenten (plant, bodem dier) die betrokken zijn in het productiesysteem. Daardoor zijn microbiomen tussen de verschillende ecosystemen gekoppeld, waardoor eventuele gunstige en nadelige eigenschappen kunnen worden overgedragen van het ene naar het andere ecosysteem. Diverse componenten van het diervoeder kunnen bijvoorbeeld de veerkracht van dieren, direct of indirect, beïnvloeden via het darmmicrobioom, waarmee de ontwikkeling van het immuunsysteem wordt gestimuleerd in de darmen en uiteindelijk ook het gedrag van dieren. Dit gebeurt door de microbioom-darm-hersenen-immuun-as. Zo worden diergezondheid en dierenwelzijn in relatie tot het microbioom beïnvloed door nutriënten (en dus door circulaire voedselproducten), zowel in positieve als negatieve zin. Bovendien verbetert het gebruik van dierlijke producten de bodemkwaliteit en kan het daardoor de veerkracht van gewassen tegen abiotische en biotische stress factoren zoals bodempathogenen beïnvloeden, waarbij het bodem- en plantmicrobioom een belangrijke rol speelt. Antibioticaresiduen kunnen van dieren via mest naar bodem en planten circuleren, waardoor er een constante selectiedruk op natuurlijke microbiomen blijft en daarmee antibioticaresistenties in de circulaire productieketen van dierlijk naar plantaardig voedsel en veevoer verhogen.

De microbiomen van de verschillende ecosystemen vormen de schakel tussen verschillende compartimenten (bodem, plant, dier) in een circulair productiesysteem en zijn daarom geschikt om de gezondheid en veerkracht in een circulair productiesysteem te verhogen. Op deze wijze wordt in dit project onderzocht hoe een veerkrachtig microbioom tot stand moet worden gebracht in alle compartimenten binnen het circulaire productie systeem en hoe het microbioomonderzoek in het algemeen gepositioneerd wordt om de volgende vragen te kunnen beantwoorden: (1) hoe beïnvloedt alternatief eiwitvoer de gezondheid en het welzijn van vleeskuikens? (2) hoe kunnen we dierlijke organische materialen opwaarderen in bruikbare producten voor de landbouw waardoor bodemkwaliteit en plantgezondheid wordt verbeterd? (3) Hoe kunnen we risicofactoren identificeren, zoals antibioticaresistenties en toxines in micro-organismen, en gunstige eigenschappen in de vorm van groeibevorderende micro-organismen in een circulair landbouwproductiesysteem, en (4) hoe kunnen we bio-informatica pijplijnen ontwikkelen die toepasbaar zijn op alle ecosystemen die betrokken zijn bij het circulaire productiesysteem?

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21