1-2B-5 Sustainable Insect Chain (SUSINCHAIN) COFIN (KB-34-006-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

De verwachte groei van de wereldbevolking tot 9,1 miljard mensen in 2050 en de aanzienlijke verandering in wereldwijde voedingspatronen vereisen een toename van de wereldwijde voedselproductie met ongeveer 60%. De eiwitvoorziening voor diervoeder en voedsel is het meest kritisch en vereist een eiwittransitie. Eetbare insecten kunnen laagwaardige zijstromen op een zeer efficiënte manier upgraden naar hoogwaardige eiwitten, aminozuren en vitamines. Insecten worden beschouwd als de "ontbrekende schakel" in het voedselsysteem van een circulaire en duurzame economie. Insecten en van insecten afgeleide producten zijn op de Europese markt gekomen sinds ze voor het eerst werden erkend als een waardevolle eiwitbron voor de productie van diervoeders en levensmiddelen rond 2010. De schaalvergroting van de insectenwaardeketen in Europa verloopt echter relatief traag. Het doel van dit project is bij te dragen aan nieuwe eiwitvoorziening voor diervoeder en voedsel in Europa door belemmeringen voor het vergroten van de economische levensvatbaarheid van de insectenwaardeketen en het openen van nieuwe markten door bundeling van krachten in een breed consortium met meerdere actoren. De algemene doelstelling van het project is het testen en demonstreren van recent ontwikkelde technologieën, producten en processen om deze tot een TRL6 niveau te brengen. In het project wordt kennis ontwikkeld en worden gegevens verzameld in de insectenwaardeketen om de kostprijs van insectenproducten te verlagen, insecten efficiënter te verwerken en insecteneiwit toepassingen in diervoeder en reguliere menselijke voeding die veilig en duurzaam zijn, op de markt te brengen. Deze ontwikkelde kennis en innovaties zullen de weg vrijmaken voor verdere opschaling en commercialisering van de Europese insectensector, resulterend in een vervanging van dierlijk eiwit door insecteneiwit van 10% in diervoeder en van 20% in menselijke voeding, en een duizendvoudige toename van zowel productievolumes als banen in 2025.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19