1-2B-4 BECOOL (cofin) (KB-34-006-004)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het doel van het project BECOOL is de samenwerking tussen Europa en Brazilië te versterken op het gebied van geavanceerde biotransport-brandstofketens. Het project levert oplossingen voor zeer efficiënte en duurzame waardeketens, waarbij de gehele reeks van activiteiten vanaf biomassaproductie, logistieke diversificatie tot en met conversiemethoden wordt bestreken.

In BECOOL worden tools gebouwd en getest door WR om optimale valorisatieketens te ontwerpen voor het leveren van lignocellulose grondstoffen door de agrisector t.b.v. nieuwe biobased producten (2e generatie geavanceerde lignocellulose biotransportbrandstoffen). Wageningen Research (WR, vertegenwoordigd door de onderdelen WFBR & WENR) leidt WP2 en draagt bij aan WP 1, WP4 en WP5. WP2 gaat over het ontwerp en de beoordeling van optimale logistieke ketens voor geavanceerde 2e generatie lignocellulose biotransport-brandstoffen. De doelstellingen van WP2 zijn om: i) illustratieve logistieke ketens te beschrijven voor verschillende grondstoffen, regio’s en condities; ii) bestaande logistieke tools verder te ontwikkelen en te testen (LocaGIStics, Bioloco and BeWhere), iii) informatie uit te wisselen met de Braziliaanse partners over de wederzijds gebruikte logistieke tools en deze tools te testen; iv) de resultaten van verschillende logistieke concepten te beoordelen met behulp van de ontwikkelde tools. WP1 gaat over het identificeren van geschikte biomassa en het ontwikkelen van teeltsystemen voor bepaalde biomassa gewassen die als grondstof kunnen dienen voor de 2e generatie biotransportbrandstoffen ontwikkeld in het project. WP4 gaat over biochemische processing en energie-efficiëntie bij geavanceerde biobrandstofproductie in een bioraffinageketen. WP5 verricht een integrale duurzaamheids-beoordeling.

Het project beoogt de volgende impact: i) decarbonisatie van de transportsector in Europa en Brazilië via de valorisatie van biomassa  uit de land- en bosbouw (alleen voor primaire restmaterialen) en van ligninerijke bijproducten uit de bioethanol industrie en bagasse uit de suikerindustrie voor productie van geavanceerde biotransportbrandstoffen in bioraffinagetoepassingen; ii) diversificatie van aanbod en gebruik van lignocellulose biomassa als grondstof voor geavanceerde biotransportbrandstoffen zonder toename in concurrentie voor land voor voedsel; iii) sterkere integratie van onderzoekers, industrieën en biomassaproducenten via opzet van twee demonstratie industriële case studies (vergassing en biochemische conversie); iv) betere samenwerking tussen Brazilië en Europa op het gebied van toegepast onderzoek ter mobilisatie van lignocellulose gebaseerde biotransportbrandstoffen in beide continenten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.