Project Details

Description

Om fundamentele veranderingen in voedselproductie en -consumptie effectief te realiseren, is een economie nodig die gebaseerd is op het principe van circulariteit en klimaatneutraliteit. Om bij te dragen aan de circulaire economie, moet het zeer effectieve gebruik van insecten in de voedselketen verder worden ontwikkeld om te zorgen voor duurzamere, veerkrachtige toeleveringsketens, met een hoge acceptatie door de consument en aantrekkelijke marktkansen. Eetbare insecten kunnen bijdragen aan de circulariteit van de voedselketen, aangezien insecten in staat zijn om laagwaardige grondstoffen om te zetten in waardevolle ingrediënten voor voedsel, diervoeder en de biobased economy. De focus in dit project ligt op reststromen die momenteel nog niet mogen worden gebruikt en die niet rechtstreeks aan landbouwhuisdieren kunnen worden gevoerd. Bovendien kan de insectenkweek op deze reststromen aanzienlijk bijdragen aan klimaatneutraliteit, aangezien insectenkweek milieuvoordelen heeft ten opzichte van veeteelt: er is minder land en water nodig, de uitstoot van broeikasgassen is lager en insecten zijn zeer efficiënt in het omzetten van bijproducten en afval in hoogwaardig eiwit. De commerciële productie van insecten staat nog in de kinderschoenen en moet in de verschillende schakels van de productieketen worden verbeterd voor een verdere opschaling.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21