Project Details

Description

Het KB1-2B-1 project Rol van insecten in nieuwe productiecycli richt zich op de eerste schakel in de insectenketen en onderzoekt de mogelijkheden voor een circulaire en klimaat-neutrale omzetting van plantaardige reststromen, bijproducten en afvalstromen in nieuwe eiwitten door insecten. De potentie voor het inzetten van diverse reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie maar ook andere afvalstromen als substraat voor insectenkweek zal worden vastgesteld ten aanzien van beschikbaarheid, samenstelling, geschiktheid, transport, kosten, consumentenacceptatie, veiligheid en duurzaamheid. Een selectie van de meest veelbelovende substraten voor insectenkweek zal in kleinschalige experimenten worden getest op ontwikkeling, groei en overleving van zwarte soldatenvlieglarven waarbij ook voedselveiligheidsaspecten worden meegenomen. Consumentenacceptatie van het eten van insecten-gebaseerde producten, met duurzaamheid en circulariteit in ogenschouw nemend, zullen worden onderzocht in een literatuuronderzoek.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/20