1-2A-5 HealthyLivestock: Tackling Antimicrobial Resistance through improved livestock Health & Welfare (KB-34-005-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

HealthyLivestock heeft tot doel het gebruik van antimicrobiële stoffen (AM) door de varkens- en vleeskuikenindustrie in China en Europa, en de daaruit voortvloeiende residuen in vlees en het milieu, te verminderen door de gezondheid en het welzijn van dieren te verbeteren zonder de productiviteit in gevaar te brengen.

Fase 1, waarin de inspanningen van 5 Chinese en 8 academische partners uit de EU worden gecombineerd, omvat nieuwe wetenschappelijke benaderingen in 4 onderling verbonden strategieën om de behoefte aan AM te verminderen. 1) Bioveiligheid: het risico op de aanwezigheid van ziekteverwekkers op een boerderij verminderen door middel van zonering en gezondheids- en welzijnsplannen, inclusief op dieren gebaseerde succesindicatoren. 2) Veerkracht: vergroting van het vermogen van dieren om met endemische ziekten om te gaan, door nieuwe stressverlagende huisvestingssystemen en probiotische verbetering van de darmgezondheid. 3) Snelle detectie: het toepassen van precisielandbouwtechnieken om vroegtijdige opsporing, diagnose en interventie van gezondheids- en welzijnsproblemen te vergemakkelijken. 4) Precisiemedicatie: farmacokinetiek gebruiken om AM te richten op alleen individuen of groepen in nood.

Fase 2 zal de technische innovaties valideren door hun maatschappelijke aanvaardbaarheid en economische levensvatbaarheid vast te stellen. Ook wordt gekeken naar de relaties tussen de gezondheids- en welzijnsplannen, het niveau van ziekteverwekkers op het bedrijf en AM-residuen in product en mest.

In fase 3 zetten de industriële partners van het project hun netwerk en expertise in voor kennisuitwisseling. De Federatie van Dierenartsen van Europa zal de verspreiding van de wetenschappelijke bevindingen leiden via technische notities. China's enige normeringsinstituut voor dierenwelzijn ICCAW, en Europa's toonaangevende organisatie GLOBALG.A.P., Zullen hun kwaliteitsborgingsprogramma's versterken. Zoetis, 's werelds grootste veterinaire farmaceutische bedrijf, zal hun adviesapps voor varkens en pluimvee ontwikkelen en verspreiden voor wereldwijd gebruik. Ten slotte zal HealthyLivestock de Chinese en EU-beleidsvorming ondersteunen via CAAS en zijn banden met International Veterinary Collaboration for China, en via het aanstaande EU Animal Welfare Platform en Network of Welfare Reference Centres.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21