1-2A-5 DESIRA (cofin) (KB-34-005-006)

Project: LNV project

Project Details

Description

Desira wil inzicht krijgen hoe digitale systemen kunnen bijdragen aan een versterkte positie van rurale gebieden in de EU. Het Desira consortium wordt gevormd door 25 kennisinstelling-en, NGO’s en SME’s uit de EU. Een van de drie kernvragen van Desira is hoe digitale systemen kunnen bijdragen aan het versterken van plattelands en peri-urbane gebieden. Deze vraag wordt in Nederland geëxpliceerd in het Living Lab Oosterwold. Oosterwold is een nieuwe peri-urbane wijk op de grens tussen stad en de agrarische Flevopolder. Living Lab Oosterwold verkent hoe digitale systemen de toegang tot vers en gezond voedsel via korte ketens kunnen vergemakkelijken. Het project doet dit door samen met bewoners te bouwen aan een kennis en distributie netwerk rond lokaal voedsel. Er zullen het komend jaar bedrijven en kennis-instellingen, buiten de gebiedspartijen en WUR (Open teelten en WUR-vakgroep Kennis, Technologie en Innovatie) verbonden worden aan het Living Lab Oosterwold. Er is juist voor dit Living Lab gekozen vanwege haar unieke uitgangspunten: hoge digitaliseringsgraad, ligging, en nieuw type doelgroep. Living Lab Oosterwold kan als kennisvernieuwer optreden en nieuwe principes leveren voor toekomstige digitale systemen die nieuwe verbindingen leggen tussen stad en platteland.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/21