1-2A-4 Models acros scale (KB-34-005-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

In het project wordt op basis van een conceptueel raamwerk m.b.t. circulariteit (type door te rekenen scenarios/maatregelen en indicatoren voor diverse themas) een geïntegreerde toolbox met WR-modellen samengesteld. De toolbox houdt rekening met verschillende schaalniveaus (gewas, perceel, bedrijf, sector, Nederland, internationale context) en nutriënten (bijv. N, P, inclusief C). De modellen in de toolbox zijn gericht op het analyseren en ondersteunen van de transitie van de huidige lineaire productieketens naar circulaire productie, met een focus op primaire productie. De toolbox wordt toegepast voor scenario-analyses met betrekking tot de beperking van broeikasgasemissies tot 2050 en het behalen van circulariteitsdoelstellingen tot 2030.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21