Project Details

Description

Als gevolg van klimaatverandering zijn de productie van planten en dieren kwetsbaarder geworden voor biotische en abiotische stressoren zoals ziekten, plagen en onkruiden, extreme temperaturen, droogte, wateroverlast en verzilting, die momenteel moeten worden bestreden met pesticiden en antibiotica en interventies zoals staartdocking en water- en voedingssupplementen van planten. Tegelijkertijd is omwille van de beperking van de klimaatverandering een overgang nodig van lineaire naar circulaire productie. Inherent aan circulaire productie is dat middelen die in het productiesysteem zijn geïntroduceerd (en residuen van die middelen) blijven circuleren. De resulterende accumulatie van verontreinigende stoffen leidt tot gezondheidsrisico's voor mens en dier. Daarom is het van bijzonder belang voor circulaire productiesystemen om hun afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica sterk te verminderen. Hiertoe ligt het voor de hand om methoden in het productiesysteem te implementeren waarmee de natuurlijke veerkracht, van planten en dieren kan worden gestimuleerd, waardoor ziekte gevoeligheid kan verminderen. Recente studies tonen aan dat dit zogenaamde "priming" -proces een epigenetisch geheugen gebruikt dat generatief kan worden overgedragen, of die zich in het vroege leven (bijv. In het embryonale stadium) kunnen ontwikkelen. Dankzij deze epigenetische modificaties is het nageslacht in principe beter voorbereid om het hoofd te bieden

aan de verwachte omgeving, en daarmee minder afhankelijk van antibiotica of pesticiden. Het nageslacht zal adequater reageren op de bedreigingen waarmee de moeder is geconfronteerd doordat dit via natuurlijke epi genetische methode is geïnduceerd. In dit project zullen planten en dieren onderzocht worden op mogelijkheden om epigenetische overdracht van geïnduceerde veerkracht, ziekte gevoeligheid te gebruiken als alternatief voor gebruik van pesticiden en antibiotica. Het uiteindelijke doel is om de veerkracht van circulaire productiesystemen in een klimaatveranderingsscenario te vergroten.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21