1-2A-1 Peatlands in the new circulair an climate positive productions systems (GREENDEAL) cofin (KB-34-005-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

De uitdaging is: hoe kan veengrond worden gebruikt in een circulaire maatschappij? Kunnen we de het effect berekenen van oplossingen en klimaatverandering? De doelstelling is om strategieën en tools te ontwikkelen voor het gebruik van veengronden in circulaire agri&food systemen, met efficiënt gebruik van water en nutriënten en beperking van broeikasgasemissies en koolstofverliezen.

Opgeleverd worden een toolbox aan mogelijkheden en oplossingen maar ook aan manieren en modellen om een en ander door te rekenen en te evalueren en ten dienste te staan aan de implementatie van de technieken in de praktijk. Hiervoor wordt onder andere de model-combinatie SWAP-Animo verbeterd en uitgebreid aan de hand van veld- en labproeven. Daarvoor worden de metingen aan veldproeven met pompgestuurde onderwaterdrainage uitgebreid en verdiept. Op deze wijze wordt deze oplossing ook verder onderbouwd en bruikbaar gemaakt. We hopen het project te combineren met een ingediend NWO project LOSS om de kennis verder te verdiepen Voor ondiepe veengronden en moerige gronden worden oplossingen gezocht zoals mengen van de veenlaag in de minerale ondergrond tot bv 1 m diepte of zelfs begraven van de veenlaag door omkering van het bodemprofiel en mogelijkheden voor alternatief landbouwkundig gebruik.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/20

Research Output

Naar klimaatbestendige agrarische bedrijven op veen en moerige gronden in de Veenkoloniën

Verstand, D., Bulten, E. & Vijn, M., 2020, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research (WPR), Business unit Open Teelten. 34 p. (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research (WPR), Business unit Open Teelten; no. WPR 825)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access