1-1D-5 Deep Demonstrator (cofin) (KB-34-004-014)

Project: LNV project

Project Details

Description

Wageningen Research is partner bij uitvoering van de tweede fase (Framing) van de twee Deep Demonstrations, gericht op de transformatie naar klimaatneutrale landschapsystemen, die onder het programma Sustainable Landuse Climate KIC zijn opgestart. Deep Demonstration is een transitieaanpak, ontwikkeld door Climate KIC, een integrale meerjarige aanpak met probleemhouders (‘’Challenge owners’’). De transformatie is gericht op het ontwikkelen van koolstofneutrale landschappen, het vinden van een balans tussen agrarische productiesystemen (ook bosbouw) en het natuurlijke systeem, gericht op beperken van emissies en optimaal afvangen en opslaan van koolstof in gewassen, bodem en in producten, en er voor te zorgen dat het nemen van maatregelen ook voor de agrarische sector aantrekkelijk wordt, door verdienmodellen te ontwikkelen, agrariërs (en ook bosbouw) belonen voor vastlegging van koolstof, maar ook door het verkennen van optimale verwaardingsroutes voor biomassa en reststromen. Voorts is aanpak gericht op het ontdekken en oplossen van overige systeem barrieres, bijvoorbeeld beleidsmatig, juridisch, maar ook sociaal maatschappelijk.

 

Wageningen Research is betrokken bij Deep Demonstration Schotland (probleemhouder Nationale overheid Schotland; lead University of Edinburgh) en Deep Demonstration Noord Frankrijk (probleemhouder Region Grand’Est/Planet A; lead INRAe). De bijdrage van WR is vooral gericht op de governance van het transitieproces.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/23