1-1D-3 Rockefeller (KB-34-004-012)

Project: EZproject

Project Details

Description

Indiening Rockefeller Foundation Food System Vision Prize 2050.

Met deze inzending werken we samen met de Universiteit van het District of Columbia aan een visie, een meeslepend verhaal en illustraties en video’s om een toekomst van het District of Columbia te laten zien waarin buurten toegang hebben tot vers geproduceerd voedsel dat gebruik maakt van lokaal en regionale middelen en biomassasystemen. Een bloeiend en veerkrachtig stedelijk voedselsysteem dat natuurlijke hulpbronnen en de circulaire economie omarmt.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.