1-1D-1 Governance in transitions (KB-34-004-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit onderzoek richt zich op gedrag van actoren, een essentieel element in het transitie proces van de agrobased sector. Met dit inzicht kunnen incentives worden gekozen die de transitie van de huidige liniaire productieketens naar een circulaire en klimaat neutrale economie realiseren. Daarbij nemen we diverse instrumenten die gedrag kunnen beïnvloeden in beschouwing: van beleid tot informatie tot de ontwikkeling van nieuwe sociale normen. Ook vertalen we dit in nieuwe businessmodellen. Dit doen we aan de hand van wat we leren van beschikbare theoretische concepten en een aantal casussen waar momenteel het transitie proces naar een circulaire economie wordt geïnitieerd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21