1-1C-1 Integrated toolbox for cross-sectoral forward looking assessments and scenario's (KB-34-003-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het onderzoek is gericht op een WR model-gebaseerde integrale benadering (toolbox), voor toekomstgerichte, sector overschrijdende analyses en scenario's op het gebied van een circulaire en klimaat-positieve samenleving. Technische, economische, ecologische en sociale processen en doelen worden integraal op verschillende schaalniveaus onderzocht. Het brede scala van doelstellingen is gebaseerd op de EU-Bioeconomy strategie, het klimaatakkoord, doelstellingen voor blauwe groei en duurzame ontwikkelingsdoelen. Een kern uitdaging is de koppeling tussen modellen op micro niveau en macro niveau. Op micro niveau kunnen enerzijds technologische ontwikkeling en -effecten en anderzijds verandering in consumentenvoorkeuren beter worden ingeschat. Op macroniveau kan de invloed op werkgelegenheid, economische groei, voedselzekerheid, klimaat en biodiversiteit kunnen worden bepaald inclusief boemerang (rebound), weglek en substitutie effecten. In 2021 wordt de WR geintegreerde toolbox verder ontwikkeld aan de hand van een drietal casestudies. In 2021 worden, de in 2020 opgestartte, eerste pilot studie gericht op bio- versus fossiele plastics en een tweede pilot studie gericht op klimaatimplicaties van dieetveranderingen en circulaire opties afgerond. Een derde casestudie wordt opgestart (integreerd toolbox van Case I en Case II) waarin een breed geïntegreerd model raamwerk wordt ontwikkeld om de optie door te rekenen om tot een klimaat neutraal Europa in 2050 te komen. De twee eerste cases resulteren elk in een wetenschappelijke paper. Dit project levert een bijdrage aan het Europese SciPOl (science policy interface) project van het Joint European Programming Initiative for Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE JPI).

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21