1-1B-3 NewWaterWays-ClimINVEST (KB-34-002-003)

  • de Bruin, Karianne (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Over de hele wereld worden de activiteiten van bedrijven steeds meer beïnvloed door extreme weersomstandigheden of trage veranderingen in temperatuur en zeespiegel. De financiële gevolgen kunnen verreikend zijn. Recente voorbeelden van overstromingen veroorzaakten schade aan productiefaciliteiten, tijdelijke onderbrekingen in toeleveringsketens en in het vervoer van arbeiders en goederen. Hittegolven kunnen de landbouwproductie bedreigen en arbeidsproductiviteit verlagen. Klimaatwetenschappers verwachten dat de frequentie en hevigheid van bijv. extreme neerslag, overstromingen, droogte en hittegolven zal toenemen. Maar er ontstaan ook nieuwe business opportuniteiten, zoals de ontwikkeling van klimaatbestendige en low-carbon goederen en diensten. Toch hebben investeerders momenteel geen instrumenten om te beoordelen hoe deze fysieke veranderingen van invloed kunnen zijn op hun assets in specifieke sectoren of locaties. ClimINVEST - Tools for climate-resilient investment, brengt klimaatwetenschappers en investeerders bij elkaar om verbeterde indicatoren, methodieken en visualisaties over fysieke klimaatrisicos te ontwikkelen.

Dit werk levert input voor de volgende stap van het ClimINVEST-project om de behoeften van Nederlandse institutionele beleggers te begrijpen en samen met hen te werken aan het verbeteren van kennis over en methodieken voor het analyseren van klimaatrisico's, en bij te dragen aan circulaire en klimaat-robuuste maatschappij.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.