1-1B-2 Biomonitor NAPRO (KB-34-002-002, KB-33-002-018)

Project: EZproject

Project Details

Description

Huidige statistische systemen (bv. Eurostat, FAO) bevatten voornamelijk socio-economische en technische informatie over de traditionele sectoren binnen de circulaire bioeconomie (bv. agro-food, papier en pulp, bioenergie, voerindustrie). Daarentegen bevatten ze nauwelijks tot geen informatie over de innovatieve biobased sectoren (bv. biochemie, bioraffinage). BioMonitor gaat deze leemte vullen door het ontwikkelen en operationaliseren van een data- en analyse framewerk (respectively subthemes 1b and 1c). Deze moet verschillende stakeholders (beleidsmakers, de industrie, statistici, onderzoekers en douanemensen) in staat stellen om socio-economische en milieu/klimaatindicatoren te monitoren en te meten. Het consortium wordt geadviseerd door een platform met stakeholders uit de gehele biobased waardenketens zoals de industrie (Biobased Industries Consortium en European Bioplastics), statistische bureaus (CBS, Eurostat), nationale/EU overheden en standaardisatiebureaus (NEN). Die adviezen betreffen het maken van juiste keuzes over a) het opzetten van een geharmoniseerd monitor- en analysesysteem; en b) het regelmatige updaten van o.a. marktverkenningen voor biobased producten, indicatoren en de impact van strategische en beleidsbeslissingen voor concurrentiepositie en duurzaamheid van het EU bedrijfsleven.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19