1-1B-1 A monitoring and impact evaluation system (KB-34-002-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project ontwikkelt een monitoringsysteem met indicatoren om 1) de transitie naar een circulaire bioeconomie te meten, en 2) de effecten van een dergelijke circulaire bioeconomie op klimaat, breder milieu en socio-economie te meten. Het systeem bevat specificaties, gegevens en instrumenten voor de monitoring van de (state-of-the-art) indicatoren en voor meten van effecten van verbeterde circulariteit en klimaatmitigatie op verschillende schaalniveaus. Het beoogde monitoringsysteem is één van de bouwstenen die worden geïdentificeerd binnen KB-Circulair en klimaat neutraal. Voor de ontwikkeling zullen nieuwe indicatoren worden ontwikkeld. Daarnaast bouwen het voort op en wisselt informatie uit met andere projecten in het KB-Circulair en klimaat neutraal programma om complementariteit te waarborgen, en overlap en inconsistenties te voorkomen. Uiteindelijk levert het een monitoring systeem op met alle indicatoren die binnen het KB programma worden ontwikkeld.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21