1-1B-1 A monitoring and impact evaluation system (KB-34-002-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project ontwikkelt een monitoringsysteem met indicatoren om 1) de transitie naar een circulaire bioeconomie te meten, en 2) de effecten van een dergelijke circulaire bioeconomie op klimaat, milieu en socio-economie te meten. Het systeem bevat specificaties, gegevens en instrumenten voor de monitoring van de (state-of-the-art) indicatoren en voor meten van effecten van verbeterde circulariteit en klimaatmitigatie op verschillende schaalniveaus. Het beoogde monitoringsysteem is één van de bouwstenen die worden geïdentificeerd binnen KB-A programma. Voor de ontwikkeling zal het voortbouwen op en informatie uitwisseling met andere projecten in het KB-A-programma plaatsvinden om de complementariteit te waarborgen, overlap en inconsistenties te voorkomen en een uiteindelijk een monitoring systeem op te leveren die alle indicatoren die in binnen het KBA programma worden ontwikkeld bevat.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/20