1-1A-2 Ontwikkeling van een evaluatiekader voor (de productie van) organische meststoffen (KB-34-001-002)

Project: EZproject

Description

In deze studie wordt een methode ontwikkeld en getoetst waarmee de kwaliteit van (verwerkte/gerecyclede) organische bemestingsproducten voor de bodemkwaliteit en de daarmee samenhangende landbouwkundige, milieukundige en economische aspecten inzichtelijke wordt gemaakt ten opzichte van regulier gebruikte landbouwproducten (mest, compost, ...). Dit evaluatiekaderinstrument zal een handvat bieden aan de rijksoverheid op het gebied van toelating, de landbouwer ten aanzien van productkwaliteit, bemestingswaarde en bodemvruchtbaarheid en de handel/pachters/consument ten aanzien van duurzaam gebruik van onze landbouwgronden en voedselproductie.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/20