Wim Beltman

ir.

  1987 …2019
  If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

  Research Output 1987 2019

  Filter
  Report
  2018

  External scientific report: Data collection for the estimation of ecological data (specific focal species, time spent in treated areas collecting food, composition of diet), residue level and residue decline on food items to be used in the risk assessment for birds and mammals

  Lahr, J., Kramer, W., Mazerolles, V., Poulsen, V., Jölli, D., Müller, M., McVey, E., Wassenberg, J., Derkx, M. P. M., Brouwer, J. H. D., Deneer, J. W., Beltman, W. H. J., Lammertsma, D. R., Jansman, H. A. H. & Buij, R., 29 Nov 2018, EFSA. (EFSA Supporting Publications; vol. 16, no. 5)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access
  food composition
  risk assessment
  mammals
  birds
  diet
  Open Access
  pesticide
  metabolite
  pond
  drainage
  runoff
  2017
  Open Access
  pesticide
  drinking water
  drainage
  surface water
  tool use

  Hydrolysis and biotic transformation in water in the pesticide model: Implementation report

  ter Horst, M. M. S., Beltman, W. H. J., Adriaanse, P. I. & Mulder, H. M., Dec 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 55 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2848)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  hydrolysis
  pesticide
  water
  aquatic organism
  risk assessment
  Open Access
  plant protection
  spraying
  strawberries
  risk assessment
  dairies

  Probleemanalyse numerieke oplossing TOXSWA

  Beltman, W. H. J., Adriaanse, P. I. & Wipfler, E. L., 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie ; no. 179)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Temperature in water and sediment in the pesticide model TOXSWA : implementation report

  Beltman, W. H. J., Adriaanse, P. I., Jacobs, C. M. J. & Mulder, H. M., 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 67 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2794)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2016
  Open Access
  aquatic ecosystem
  risk assessment
  software
  metabolite
  aquatic organism
  Open Access
  pesticide
  surface water
  water
  European Union
  metabolite
  2015

  Evaluation of the Dutch leaching decision tree with the substance bentazone, MCPA and mecoprop

  Linden, van der, T., Beltman, W. H. J., Boesten, J. J. T. I. & Pol, J. W., 2015, Bilthoven: RIVM; National Institute for Public Health and Environment. 96 p. (Rapporten / RIVM; no. 2015-0095)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Evaluation of the Dutch leaching decision tree with the substances bentazone, MCPA and mecoprop

  van der Linden, A. M. A., Beltman, W. H. J., Boesten, J. J. T. I. & Pol, J. W., 2015, Bilthoven: RIVM. 78 p. (RIVM report; no. 2015-0095)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access
  leaching
  groundwater
  half life
  sorption
  organic matter
  Open Access
  surface water
  pesticide
  spray
  drainage
  shell

  SWASH Manual 5.3 : user’s guide version 5

  van den Berg, F., Beltman, W. H. J., Adriaanse, P. I., de Jong, A. & te Roller, J. A., 2015, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOT Natuur & Milieu). 56 p. (WOt-technical report; no. 36)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  pesticide
  surface water
  shell
  spray
  drainage

  Transformation by photolysis in water in the pesticide model TOXSWA : implementation report

  Beltman, W. H. J., Mulder, H. M., ter Horst, M. M. S. & Wipfler, E. L., 2015, Wageningen: Alterra. 47 p. (Alterra report; no. 2649)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  photolysis
  pesticide
  aquatic organism
  water
  risk assessment
  2014

  FOCUS_TOXSWA manual 4.4.2 : User’s Guide version 4

  Beltman, W. H. J., ter Horst, M. M. S., Adriaanse, P. I., de Jong, A. & Deneer, J. W., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 130 p. (WOt-technical report; no. 14)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  pesticide
  metabolite
  pond
  drainage
  runoff

  Gedrag van chloorprofam en 3-chlooraniline in de bodem : bepaling van adsorptie, omzetting en uitloging met tarragrond van aardappelen

  Beltman, W. H. J., Matser, A. M., van der Linden, A. M. A. & Brand, E., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 65 p. (Alterra-rapport; no. 2523)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Metabolite formation in water and in sediment in the TOXSWA model : theory and procedure for the upstream catchment of FOCUS streams

  Adriaanse, P. I., Beltman, W. H. J. & van den Berg, F., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 49 p. (Alterra-rapport; no. 2587)(WOt-technical report; no. 15)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2013

  Potentiele puntemissies van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater berekend met POSSUM

  Beltman, W. H. J. & de Werd, H. A. E., 2013, Wageningen: Alterra. 19 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  Open Access
  pesticide
  software

  SWASH Manual 4.2 : user’s guide version 4

  Fait, G., van den Berg, F., Adriaanse, P. I., de Jong, A., te Roller, J. A. & Beltman, W. H. J., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 53 p. (WOt-werkdocument; no. 355)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  pesticide
  surface water
  shell
  spray
  drainage
  2012

  Bijlage bij rapport 2012-06 'Opzet en resultaten per bedrijf'

  de Werd, H. A. E., Wenneker, M., Looij, J. H., Beltman, W. H. J., van der Lans, A. M., Huiting, H. F., de Bruine, J. A. & van Zeeland, M. G., 2012, Randwijk: Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit. 73 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Biologische zuivering van water verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen : onderzoeksresultaten 2008 t/m 2011

  de Werd, H. A. E., Wenneker, M., Looij, J. H., Beltman, W. H. J., van der Lans, A. M., Huiting, H. F., de Bruine, J. A. & van Zeeland, M. G., 2012, Randwijk: Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit. 43 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Emissie door oppervlakkige afspoeling : relevantie en preventie : tussenrapportage 2011

  Evenhuis, A., Beltman, W. H. J., van der Weide, R. Y., van Zeeland, M. G., Schepers, H. T. A. M. & Deneer, J. W., 2012, Wageningen: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 68 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2011

  Leaching of plant protection products and their transformation products : proposals for improving the assessment of leaching to groundwater in the Netherlands

  Boesten, J. J. T. I., van der Linden, A. M. A., Beltman, W. H. J. & Pol, J. W., 2011, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 2264)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  leaching
  groundwater
  half life
  sorption
  organic matter

  Non-stationary flow solution for water levels in open channels for TOXSWA

  van Opheusden, J. H. J., Molenaar, J., Beltman, W. H. J. & Adriaanse, P. I., 2011, Wageningen: Alterra. 41 p. (Alterra-report; no. 2166)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  water level
  momentum
  inflow
  watercourse
  effect

  Puntemissies van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater : vergelijking van activiteiten op het erf met het POSSUM-model

  Beltman, W. H. J., Wenneker, M., van Zeeland, M. G., van der Lans, A. M., van der Weide, R. Y. & de Werd, H. A. E., 2011, Wageningen: Alterra. 82 p. (Alterra-rapport; no. 2157)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2010

  Biozuiveringssystemen voor de open teelten : stand van zaken van onderzoek 2009

  Wenneker, M., Beltman, W. H. J., van der Lans, A., van der Weide, R. Y. & de Werd, H. A. E., 2010, Randwijk: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit. 85 p. (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit; no. 2010-16)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Biozuiveringssytemen voor de open teelten

  Wenneker, M., Beltman, W. H. J., van der Lans, A. M., van der Weide, R. Y. & van Zeeland, M. G., 2010, Randwijk: PPO-Bollen Bomen Fruit/WUR. 83 p. (PPO Rapport)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Filtratie van Actellic uit condensvocht : Filtratie van condensvocht van bewaarcellen behandeld met Actellic

  van der Lans, A. M. & Beltman, W. H. J., 2010, Lisse: PPO Bloembollen en Bomen. 23 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Stationary flow solution for water levels in open channels

  van Opheusden, J. H. J., Molenaar, J., Beltman, W. H. J. & Adriaanse, P. I., 2010, Wageningen: Alterra. 37 p. (Alterra-report; no. 2084)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  water level
  inflow
  watercourse
  effect
  flowing water

  Transformation reactions in TOXSWA : transformation reactions of plant protection products in surface water

  Deneer, J. W., Beltman, W. H. J. & Adriaanse, P. I., 2010, Wageningen: Alterra. 94 p. (Alterra-rapport; no. 2074)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  surface water
  photolysis
  diurnal variation
  hydrolysis
  temperature
  2009
  Open Access
  transient flow
  water flow
  water depth
  backwater
  weir
  Open Access
  decision support system
  pesticide
  groundwater
  spray
  topsoil
  2007

  Inschatting emissieroutes chloorfenvinfos

  van Zeeland, M. G., Beltman, W. H. J. & Groenwold, J., 2007, Wageningen: Praktijkonderzoek Plant en Omgeving. 47 p. (Rapport / Praktijkonderzoek Plant en Omgeving)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Overzicht van zuiveringsmethoden voor reststromen met bestrijdingsmiddelen

  Vulto, V. C. & Beltman, W. H. J., 2007, Wageningen: Alterra. 29 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2006

  Manual of FOCUS_TOXSWA Version 2.2.1

  Beltman, W. H. J., ter Horst, M. M. S., Adriaanse, P. I. & de Jong, A., 2006, Wageningen: Alterra. 198 p. (Alterra-rapport; no. 586)

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Open Access
  pond
  pesticide
  registration
  watercourse
  exposure

  Puntbelastingen in de gewasbescherming : inclusief verslag workshops 16 en 23 maart 2006

  de Werd, H. A. E., Beltman, W. H. J. & Merkelbach, R. C. M., 2006, Lisse: PPO Bollen en Bomen; Alterra. 67 p. (PPO; no. nr. 720)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2005

  Afspoeling van bestrijdingsmiddelen en onkruidbeelden in twee proefgemeenten (2004) : Rapportage in het kader van het project Duurzaam Onkuidbeheer op verhardingen (DOB-project)

  Withagen, A. C. L., van der Horst, C. L. M., Beltman, W. H. J., van Dijk, C. J. & Kempenaar, C., 2005, Wageningen: Plant Research International. 44 p. (Nota / Plant Research International; no. 349)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Emissie van bestrijdingsmiddelen bij duurzaam onkruidbeheer op verhardingen (DOB); gevolgen van toepassing van DOB-richtlijnen op afspoeling van bestrijdingsmiddelen

  Beltman, W. H. J., Kempenaar, C. & van der Horst, C. L. M., 2005, Wageningen: Alterra. 35 p. (Alterra-rapport; no. 1112)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access

  Measures to reduce glyphosate runoff from hard surfaces, 2: effect of time interval between application and first precipitation event

  Luijendijk, C. D., Beltman, W. H. J., Smidt, R. A., van der Pas, L. J. T. & Kempenaar, C., 2005, Wageningen: Plant Research International (PRI). 24 p. (Note / Plant Research International; no. 353)

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  glyphosate
  runoff
  buffer zone
  pavement
  drain
  Open Access
  decision support system
  pesticide
  groundwater
  spray
  topsoil

  Zicht op duurzaam onkruidbeheer op verhardingen in stedelijk en industrieel gebied (DOB-project)

  Kempenaar, C., van der Horst, K., Withagen, A., Neggers, M., Beltman, W. H. J., Bosker, T., Docters van Leeuwen, H., van Dijk, C. J. & van Keulen, H., 2005, Wageningen: Plant Research International. 22 p.

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Open Access
  2004
  Open Access